Tietosuoja-asetus GDPR


Kauneusstudio Flaxi pitää asiakkaistaan rekisteriä. Hoidon yhteydessä käsin täytetyt lomakkeet mapitetaan ja tärkeät tiedot säilytetään muiden ulottumattomissa.
Asiakastietoja käytetään hoidon yhteydessä ja tulevien hoitojen tarpeita varten. Tietoja käytetään myös yhteydenottoon ja suoramarkkinointiin. Henkilötunnuksia ei kysytä. Sähköisiä kortistoja asiakkaista ei ole. Kaikki asiakastiedot ovat luottamuksellisia ja yksinomaan Kauneusstudio Flaxin käytössä. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakas saa halutessaan pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.
Rekisterissä olevat tiedot saadaan asiakkaalta hoidon yhteydessä. Tiedot esim mahdollisista allergioista, sairauksista tai lääkityksistä kirjataan lomakkeelle, jotta hoidon aikana minimoitaisiin ikävät yllätykset. Mahdolliset hoitoon liittyvät reaktiot kirjataan myös. Vain hoidon ja yhteydenpidon kannalta oleellinen tieto kirjataan. Turhia tietoja ei kerätä, eikä säilytetä.
Asiakkaista otetaan valokuvat ennen ja jälkeen hoidon. Kuvia käytetään Kauneusstudio Flaxin dokumentteina sekä hoidon kulun ja tuloksen arviointiin että mainostarkoitukseen, kun esitetään Tiina Sokan työnäytteitä. Kuvat muokataan niin, ettei henkilöllisyys tule ilmi. Joissain kuvissa asiakas saatetaan tunnistaa, tällöin kysytään vielä erikseen lupa kuvien julkiseen esittämiseen. Kuvia ei jaeta ulkopuolisille.
Halutessaan asiakas voi kieltää kuviensa esittämisen. Kauneusstudio Flaxin asiakasrekisterin ylläpitäjä on Tiina Sokka.